Wizualizacja wierszy

Wiersze można przedstawiać na wiele sposobów. Przy okazji sprawdzania polskiego słownika do dzielenia wyrazów napisałem prosty skrypt, który graficznie ukazuje każdą sylabę w innym kolorze. Zlicza ilość sylab, a ostatnią rysuje z przodu i z tyłu dodając jeszcze obwódkę. W ten sposób widać od razu te same zakończenia (często rymy) wersów. Człowiek jest przyzwyczajony do tego by rymy zaznaczać graficznie z przodu, a dźwiękowo z tyłu wersu.

Tu przykłady:

 A.Mickiewicz = Pan Tadeusz    A.Mickiewicz = Pan Tadeusz

Szczególnie w tym wierszu widać ładną, regularną postać sylab.


 Julian Tuwim = Dżońcio    Julian Tuwim = Dżońcio

 Jan Kasprowicz = Co się to dzieje!    Jan Kasprowicz = Co się to dzieje!