Rozszerzony alfabet Morse'a

Przy zapisie alfabetami ozdobnymi czasem zachodzi potrzeba zapisania liter jako reprezentacja zer i jedynek. Najłatwiej można to zrobić pisząc po prostu odpowiednią ilością kombinacji kropek i kresek w zapisie binarnym czy to używając zestawu ASCII czy też samemu przyporządkowując kolejne cyfry literom, znakom i cyfrom.

Ale wygodniej jest użyć do tego celu tego co już funkcjonuje od lat. Można używać liter z alfabetu Morse'a. Niestety współczesne zapisy liter polskich jak i znaki dodatkowe zawierają czasem zbyt dużo zbędnych kropek i kresek. Za to jest kilka znaków, które nigdy nie zostały użyte. I nie istnieje reprezentacja dużych lub małych liter. Tak powstał pomysł poprawki tego alfabetu aby można było nim pisać wygodniej, a przy tym używać jak najmniej symboli, znaków pisarskich a nawet unicode.

Zmieniłem zapis dla : 'ż' 'ś' ')' '-' '?' oraz '@' Dodałem dla '!'.

Jeśli będziemy używać tego alfabetu w innych językach mamy do wykorzystania dwuznak polski 'ch' oraz '---.-' '-..--' '.--.-'

W oryginalnym alfabecie Morse'a nie ma znaku dla dużej litery. Jeśli ten znak będzie się pojawiał raz oznacza to, że dotyczy jednej litery występującej bezpośrednio za nim, jeśli dwa znaki bezpośrednio obok siebie dotyczyć będzie to wszystkich liter w wyrazie lub zdaniu (kończy się spacją lub kropką , znakiem zapytania, wykrzyknikiem lub występuje wewnątrz nawiasów).

Tabela wszystkich znaków:

Litery:
a.- ą.-.- b-... c-.-.
ć-.-.. d-.. e. ę..-..
f..-. g--. h.... ch----
i.. j.--- k-.- l.-..
ł.-..- m-- n-. ń--.--
o--- ó---. p.--. q--.-
r.-. s... ś...-. t-
u..- v...- w.-- x-..-
y-.-- z--.. ź--..- ż..--.
Znaki:
SPACJA.---. (-.--. )-.---
/-..-. =-...- +.-.-.
---.-. .-.-.- ?.-.--
!..-.- @.--..
Cyfry:
0----- 1.----
2..--- 3...--
4....- 5.....
6-.... 7--...
8---.. 9----.
Dodatkowe:
DUŻA..-- UNICODE.-...