Zapis matematyczny

Zapis dziennikowy lub matematyczny to sposób pisania znaków za pomoca kombinacji cyfr, liter i znaków matematycznych. Używamy tylko + i * (razy), potęgowania jako odpowiednika kropki oraz - (minus) i / (dzielenie), indeks dolny jako kreski. Cyfry oznaczają ilośc kropek i kresek. Różne nawiasy grupują nam znaki, a działania między nawiasami nie maja znaczenia. Można użyć macierzy (tablic) oraz innych symboli jako nawiasów i wtedy czytamy od lewej do prawej i od góry na dół. Jeśli symbolem rozdzielającym jest kreska dzielenia najpierw czytamy u góry. Generalnie odczytujemy tak jak mówią zasady matematyczne. Znaki całek,sum itp. służą do zapisywania tylko znaków z dwoma wartościami, jeśli wartości jest więcej np. x=1 istotna jest tylko pierwsza wartość. Górna wartość jest pierwsza, dolna druga. Znak silni nie ma znaczenia.

Litery łacińskie a,b,c... oraz greckie alfa, beta, gamma .... i x,y,z odpowiadają odpowiednio kolejnym cyfrom. Zapis '+b' oznacza zatem tyle co +2 i to samo co (+x).

Pierwszy znak można pominąć w specyficznych wypadkach jeśli nie budzi to problemów z odczytaniem napisu, ale należy z tym bardzo uważać. Należy też uważać na działania między nawiasami, aby napis był czytelny. Czasem można użyć kreski ułamkowej lub ułamków piętrowych, ale bardzo ostrożnie. Jeśli znamy znak pierwszy w literze wiadomo, że nastepny jest przeciwny. Dlatego napis -3a jest jednoznacznie literą 'ó' (-3*a).

Przykład

(+1-1) litera 'a' czyli .-
(-1+3) litera 'b' czyli -...

|| ..-- | -.- | ... | .. | ..-..| --. | .- || czyli

(+2-y)=(-a+x-1)*(z)*(+2)*sqrt(+b-1+y)-(-2*a)/(+1/x)

czyli napis: Księga

Tu kolejne przykłady:

napis: Warszawa    napis: Warszawa

napis: Krzysztof    napis: Krzysztof

napis: łódź    napis: łódź