Galeria przykładów

Oto galeria przykładów różnych napisów. Wiele napisów można zapisywać na tak wiele sposobów, że trudno zmieścic je wszystkie. Wiele jest artystycznych, wtłoczone są więc niejako w pewne formy aby po za niesieniem informacji miały też jakieś inne przesłanie.

tato    tato Upodobnienie się do liścia.


imię irena    imię irena Chodzilo o nadanie uśmiechnietej formy wyrazu.
imię tomasz    imię tomasz
napis cebula    napis cebula Tu Krystyna zastosowała straszny wzór.
elementarz    elementarz
mama    mama
ptaszek    ptaszek
napis love    napis love
imię Pankracy    imię Pankracy
imię Marek    imię Marek